Ouderbijdrage

 Het basisonderwijs in Nederland is gratis, maar vrijwel elke school vraagt een ouderbijdrage voor het schoolfonds.  Dit is een vrijwillige, maar niet vrijblijvende bijdrage, die wordt beheerd door de Ouderraad van de school. Deze ouderbijdrage is bestemd voor bijvoorbeeld: Schooltoneel, Pasen, het sinterklaas- en kerstfeest.  

Wanneer het betalen onoverkomelijke problemen oplevert, dan kunt u dit op school kenbaar maken, zodat de school samen met u een regeling kan treffen. Alleen wanneer alle ouders hun bijdrage voldoen kan de Ouderraad zowel de hoogte van het schoolfonds bescheiden houden als de gewenste activiteiten organiseren. 

 

Extra inkomsten   

Naast het schoolfonds levert het oud papier jaarlijks een flink bedrag op. Verder organiseert de ouderraad ook nog acties die geld opleveren, zoals bijvoorbeeld de verkoop van geraniums en een verloting tijdens de pleinmarkt. Dit bedrag wordt voor een flink deel gebruikt om de kosten van de schoolreizen voor de ouders zo laag mogelijk te houden. Daarnaast worden deze inkomsten gebruikt voor excursies en andere activiteiten voor de kinderen. 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 OBS de Kleine Dollard

Schoolcoördinator: Dhr. Peter Vos

Jachtlaan 21
9675 JA, Winschoten

0597-416188

obsdekleinedollard@sooog.nl