Ouderbijdrage

Als school zorgen wij ervoor dat alle kinderen altijd mee kunnen doen aan activiteiten. Mede door de opbrengst van het oud papier. De ouderbijdrage is dan ook volledig vrijwillig en zorgt dat wij iets extra’s kunnen organiseren voor de kinderen.

Wanneer het betalen onoverkomelijke problemen oplevert, dan kunt u dit op school kenbaar maken, zodat de school samen met u een regeling kan treffen. Alleen wanneer alle ouders hun bijdrage voldoen kan de Ouderraad zowel de hoogte van het schoolfonds bescheiden houden als de gewenste activiteiten organiseren. Wat bekostigen wij zoal uit de vrijwillige ouderbijdrage: De schoolreizen, feesten, vieringen en bijvoorbeeld extra's voor de kinderen. 

 

Extra inkomsten   

Naast het schoolfonds levert het oud papier jaarlijks een flink bedrag op. Verder organiseert de ouderraad ook nog acties die geld opleveren, zoals bijvoorbeeld de verkoop van geraniums en een verloting tijdens de pleinmarkt. Dit bedrag wordt voor een flink deel gebruikt om de kosten van de schoolreizen voor de ouders zo laag mogelijk te houden. Daarnaast worden deze inkomsten gebruikt voor excursies en andere activiteiten voor de kinderen. 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 OBS de Kleine Dollard

Directeur a.i. Meintho Krol

Jachtlaan 21
9675 JA, Winschoten

0597-416188

obsdekleinedollard@sooog.nl