Medenzeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat momenteel uit 4 ouders en 4 leerkrachten vergadert circa 6 keer per schooljaar. We willen meer inzicht geven in wat er in een MR-vergadering wordt besproken. Vandaar dat we over het vorige schooljaar nog een jaarverslag hebben gemaakt. De verslagen van elke MR-vergadering zijn trouwens ook openbaar en op school in te zien. 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 OBS de Kleine Dollard

Schoolcoördinator: Dhr. Peter Vos

Jachtlaan 21
9675 JA, Winschoten

0597-416188

obsdekleinedollard@sooog.nl