Medenzeggenschapsraad

Wij hebben op de Kleine Dollard een medezeggenschapsrtaad (MR), maar wat is een MR nu precies? Medezeggenschap van ouders en personeel helpt de school beter besturen. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (hierna: Wms). De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben (art. 3 lid 1 Wms).

Een MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden. Binnen het voortgezet onderwijs bestaat de MR uit ouders, personeelsleden en leerlingen. De verhouding is 50% personeel en 50% ouders/leerlingen (art. 3 lid 3 sub b en lid 4 Wms).

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat momenteel uit 4 ouders en 4 leerkrachten en vergadert circa 6 keer per schooljaar. 

 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 OBS de Kleine Dollard

Directeur a.i. Meintho Krol

Jachtlaan 21
9675 JA, Winschoten

0597-416188

obsdekleinedollard@sooog.nl