Medenzeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat momenteel uit 4 ouders en 4 leerkrachten vergadert circa 6 keer per schooljaar. We willen meer inzicht geven in wat er in een MR-vergadering wordt besproken. Vandaar dat we over het vorige schooljaar nog een jaarverslag hebben gemaakt. De verslagen van elke MR-vergadering zijn trouwens ook openbaar en op school in te zien. 

 OBS de Kleine Dollard

Directeur a.i. Meintho Krol

Jachtlaan 21
9675 JA, Winschoten

0597-416188

obsdekleinedollard@sooog.nl