De Vreedzame School

 

Onze school heeft gekozen voor een tweejarig invoeringstraject van "De Vreedzame School ". Wij doen dit samen met de Peuterspeelzaal "Hermelijntje".

Op het niveau van de school realiseert het programma een positief sociaal en moreel klimaat , waarin :

  • iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat
  • de eigen kracht van kinderen benut wordt
  • leerkrachten en leerlingen zich velig voelen en prettig voelen
  • handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt

Op het niveau van de leerlingen streeft het programma er naar om kinderen te leren :

  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
  • constructief conflicten op te lossen
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
  • een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen
  • volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht

 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 OBS de Kleine Dollard

Directeur a.i. Meintho Krol

Jachtlaan 21
9675 JA, Winschoten

0597-416188

obsdekleinedollard@sooog.nl