De start van O.B.S. ‘De Kleine Dollard’ vond plaats op 1 augustus 1994. Dit was het gevolg van een fusie tussen O.B.S. ‘Jachtlaan’ en O.B.S. ‘Wezellaan’. Beide locaties zijn tussen augustus ‘94 en juli ‘98 nog in gebruik geweest als lesplaats, omdat er zoveel leerlingen waren dat ze niet allemaal onderwijs konden volgen op het hoofdgebouw aan de Jachtlaan. In de nacht van 20 op 21 juli 1998 ging de dependance aan de Wezellaan in vlammen op. In het schooljaar ’98 / ’99 kregen de groepen 5 en 6 les in noodlokalen naast het hoofdgebouw en in de zomer van `99 werden er drie leslokalen aangebouwd plus twee lokalen voor de peuterspeelzaal ‘Hermelijntje’. Tevens kreeg de school een grotere gemeenschapsruimte en een computerlokaal doordat twee binnentuinen werden overkapt.

Onze school ligt centraal in de wijk ‘Parkwijk’. De school richt zich op alle kinderen uit deze wijk, maar we worden ook veel bezocht door kinderen uit andere buurten of plaatsen. We zijn ook gemakkelijk te bereiken vanuit de "Blauwe Stad". We beschikken over drie grote schoolpleinen met speeltoestellen.

Peuterspeelzaal ‘Hermelijntje’ is gevestigd in hetzelfde gebouw en heeft haar eigen speelplaats.

Naast de school bevinden zich een supermarkt en een sporthal. Achter deze sporthal staat sinds begin 2005 een multifunctioneel gebouw (’t Parkholt) met o.a. de buitenschoolse opvang "Poppiez". In dit gebouw verzorgen we ook het "overblijven".


Jachtlaan 21

9675 JA Winschoten

0597-416188

obsdekleinedollard@nullsooog.nl