Groep 7

Groep 7

(nieuw) Bezoek aan vesting Bourtange

In het kader van Culturele Mobiliteit Groningen brengt groep 7 dinsdag 7 november een bezoek aan vesting Bourtange. We vertrekken, met de bus, rond 8.50 uur van school en de verwachting is dat we rond 12.20 uur weer terug zijn.

We blijven deze dag met z'n allen over, we eten en drinken tussen de middag gezamenlijk in de klas. Zou u uw kind deze dag daarom, naast het gebruikelijke eten en drinken voor de ochtendpauze, ook een lunchpakket willen meegeven?

Mocht u nog vragen hebben neemt u dan even contact op.

 

(nieuw) Toets geschiedenis en Naut (natuur/techniek)

De kinderen krijgen vandaag (19-10) de gemaakte toetsen van geschiedenis en natuur/techniek mee naar huis. Geschiedenis was een toets die de kinderen konden leren, natuur/techniek was een zgn. 'open boek' toets; de kinderen mochten het boek bij de toets gebruiken om de antwoorden op te zoeken. 

 

(nieuw) Spreekbeurten en boekbesprekingen

De kinderen hebben 18-10 een papier meegekregen met tips voor het voorbereiden en houden van een boekbespreking en een papier met tips voor het voorbereiden en houden van spreekbeurt. Op dit papier hebben zij (als het goed is) de datum en/of het weeknummer genoteerd wanneer zij aan de beurt zijn. Mocht u dit hebben gemist en bent u nieuwsgierig wanneer uw kind aan de beurt is? Na de herfstvakantie hangt het overzicht in de klas.

 

(nieuw) Spelling thema 2 (dictee)

De kinderen hebben 18-10 de woorden van spelling (Thema 2) mee naar huis gekregen. Het dictee van de woorden is op maandag 6-11. Op vrijdag 10-11 volgt het zinnendictee, hier komen dezelfde woorden in terug.

De kinderen leren in thema 2 de volgende woorden goed te schrijven:

  • woorden met ou(w) en au(w)
  • werkwoorden in de verleden tijd (kleurde, proefde, schreef, meldde)
  • woorden met -isch
  • woorden met 'c' die klinkt als 's' of 'k'

De werkwoorden die op het papier staan vermeld komen in verschillende vormen terug op het dictee, het gaat om het vervoegen van de werkwoorden.

Bijv. 'lopen', dit kan in het dictee voorkomen als: loop, loopt, lopen, liep, liepen, gelopen.

 

Terug

Jachtlaan 21

9675 JA Winschoten

0597 - 416188 (2 lijnen)

obsdekleinedollard@nullsooog.nl