Bedragen schoolsparen

Bedragen schoolsparen

Nog even een geheugensteuntje:

Dit zijn de bedragen, per groep, voor de activiteiten van het schooljaar 2017-2018. Hierbij komen de in de schoolgids (op pagina 19) genoemde bedragen te vervallen.

 

Groep Ster en Zon:     € 35,00

Groep 3 en 4:             € 45,00

Groep 5:                    € 49,50

Groep 6 en 7:             € 64,50

Groep 8:                    € 94,50

 

Graag in maximaal twee termijnen overmaken op het rekeningnummer van Stichting Joepie. Vermeld u hierbij alstublieft de naam en de groep van uw kind:

NL94 ABNA 06296 15004

 

 

Terug

Jachtlaan 21

9675 JA Winschoten

0597-416188

obsdekleinedollard@nullsooog.nl