Visie

Visie

Visie:

  1. Veiligheid - vertrouwen en respect
  2. Geborgenheid - duidelijke regels, openheid en verantwoordelijkheid
  3. Betrokkenheid - eerlijkheid, realiteit, sociale vaardigheden en samenwerking

Missie: "OBS De Kleine Dollard, daar kun je veilig groot worden!"

Pijlers: 

  • Ouderbetrokkenheid
  • Sociale bewustwording (Vreedzame school)
  • Opbrengst en handelinggericht werken
  • Analyseren van opbrengsten en dat vertalen naar de volgende stappen (groepsplannen)
  • Cultuur
  • Scholing

Aandachtspunten: krimp en personeelsbeleid (vertrek oudere leerkrachten)

 

Terug

Jachtlaan 21

9675 JA Winschoten

0597-416188

obsdekleinedollard@nullsooog.nl