Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Maandag 11 juli 2016

  Jeugdsportfonds Groningen

   Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Lid worden van een sportvereniging is belangrijk en wat is het dan ontzettend jammer wanneer dat niet kan, omdat het geld er niet voor is. Het Jeugdsportfonds Groningen biedt hulp, als het financieel moeilijk is om uw kind lid te laten worden van een sportvereniging. Uw kind hoeft dus niet aan de kant blijven staan, terwijl klasgenootjes wel lid zijn.

Wanneer kan een beroep gedaan worden op het Jeugdsportfonds?

Op het Jeugdsportfonds kan een beroep worden gedaan als het financieel voor u moeilijk is om uw kind lid te laten zijn van een sportvereniging. Uw inkomen moet maximaal 125% van het wettelijk sociaal minimum bedragen. Het gaat om kinderen tot 16 jaar.

Wat doet het Jeugdsportfonds voor u?

Als uw aanvraag is goedgekeurd, wordt de contributie rechtstreeks overgemaakt aan de penningmeester van de club. Verder krijgt u, indien nodig, een bon, waarmee sportkleding kan worden aangeschaft. Het bedrag, dat wordt toegekend, is maximaal 225 euro per jaar per kind.

Het gaat om een bijdrage van één jaar. Elk jaar moet een nieuwe aanvraag worden gedaan.

Hoe werkt het?

U kunt zich melden bij een intermediair. Die vult samen met u het inschrijvingsformulier in via de computer. Voor onze school is dat Lukas Mulder ( vakleerkracht gym.) Binnen twee week is de aanvraag behandeld en kan uw kind gaan sporten. Het Jeugdsportfonds vraagt geen inkomensgegevens, omdat we ervan uitgaan dat de intermediair uw situatie voldoende kent.

Wie zijn die intermediairs?

Intermediairs zijn mensen die met kinderen werken bij bijvoorbeeld jeugdzorg, maatschappelijk werk,gezondheidszorg en op scholen. Mocht u bij deze instellingen niet terecht kunnen, dan kunt u contact opnemen met Martina Haak-Snoek, coördinator Jeugdsportfonds Groningen. Via www.groningen.jeugdsportfonds.nl of tel. 06-81304503 woensdag van 9.00 - 12.00 uur.

 

 

Terug

Jachtlaan 21

9675 JA Winschoten

0597-416188

obsdekleinedollard@nullsooog.nl