Spreekbeurten

Spreekbeurten

Maandag 3 april 2017

Door het toenemend gevaar van besmetting met bv. virussen, trojans en malware is de uitwisseling met USB-sticks niet langer mogelijk.

Bestanden (zoals foto's, powerpointpresentaties en andere documenten die thuis gemaakt zijn) en die gebruikt moeten worden voor bijvoorbeeld een spreekbeurt moeten naar de GROEPSLEERKRACHT worden gemaild. Deze kan dan vanuit zijn/haar computer alles rechtstreeks op het digibord presenteren.

 

Terug

Jachtlaan 21

9675 JA Winschoten

0597-416188

obsdekleinedollard@nullsooog.nl